A tömegek mindenekfelett

Kezdjük egy kijelentéssel: A tömegek minden időben a történelem mozgatói… . Miután meghaljuk ezt a kijelentést, végig fut rajtunk egy tüntetés vagy egy rock koncert hatalmas tömegének képe. Nézzük meg közelebbről a tömegek fogalmának jelentéseit.

Napjainkban fokozottan nagy szerepe jut a tömegeknek. Kevés tudósítás jelezte a tömegek céljait és szándékait, inkább a migráns tömegről beszél Európa nagy része. Mi úgy gondoljuk ketté kell választani a fizikai-apolitikus és a politikai tömeget, hiszen a határok szemmel láthatóak. Az előbbi összefüggő és egységes, míg az utóbbi szerteágazó és átláthatatlan. A fizikai-apolitikus tömegek szórakoznak, művelődnek, kikapcsolódnak, akár élményekkel – zömében pozitív élményekkel – gazdagodnak, kulturálisan feltöltődnek. A politikai tömegek változásokat, reformokat, célokat akarnak, gyakran negatív rosszálló élmények és hatások érték őket, így kerültek képbe a felsorolt cselekvési formák. A politikai tömegek expressis verbis tudatják, hogy mit szeretnének, nem érvelnek, hanem követelnek.

Az angolszász politikai szakirodalmakban gyakran megjelenik a „mass and media” fogalma. A két terület kiegészíti egymást a média befolyásolja a tömegeket, a tömegek kiszolgálják a média elvárásait. A média jelenléte a mindennapok része. A tudományosan felépített, működtetett mediális világ hatásai szemmel láthatóak és statisztikákban mérhetőek. A média által közvetített információ másként csapódik le az egyes országokban, más célt szolgál a kisebbség berkeiben, a többségi társadalom számára, valamint a vallási felekezetek számára is. Minden közvetített információ pontosan eljut a politikai tömegekhez, akik az így szerzett rövid tudástartalmat beépítik saját elképzelésekbe. Az információ hatása és beépítése után a csoport már nem a maga ura, vagyis erejénél fogva ütőképes alakzattá válik. Tudása, ereje mellett megmarad a társadalom része és továbbra is politikai ideológiák fogja lesz. Summa summarum: a politikai tömegek irányítása tehát nem könnyű és veszélytelen.

Világunk konfliktusaiban a politikai tömegek részvétele állandó, így a most lejátszódó konfliktusoknak is ők adják az alapját. Amíg céljaikat nem tudják elérni addig nem is válnak fizikai-apolitikus tömegekké. Az egyes konfliktuszónákban élő politikai tömegek semlegesítése még a megadott kívánságok teljesülése után sem következhet be, hiszen a célokat idővel újabb célok pótolják. Manapság a politikai tömegek célja a békés együttélés, az elcsépelt demokratikus jelszavak realizálása és a jobb életkörülmények elérésé. Ezen kívánalmak persze csekély számban valósulnak meg, így lesz még mit tennie a tömegeknek.

A tömegek tehát a történelem mozgatói és akár konstruktív, akár destruktív jellegüket nézzük, szerepük elvitathatatlan, örökké való.

Sakač Roland