Feltámadott

Károly Zsolt: Feltámadott

Amikor elmúlt a szombat,
A hét első napján feltámadt.

A sírbolt már üresen maradt,
Názáreti Jézus reggelre feltámadt.

Megjelent Máriának és a többi tanítványnak,
Ők megvitték a hírt, de nem hittek szavának.

Megjelent a tizenegynek, mikor asztalnál ültek,
„Hirdessétek az evangéliumot, minden teremtménynek.”

Miután az Úr Jézus befejezte,
Felmenetett Istenhez a mennybe.

Az Isten jobbjára ült s onnan munkálkodott,
Megerősítette hitét és tettét abban, aki elhivatott.