RTK konvokációs előadás – videó

2016. március 16-án, szerdán Ibos Henrietta, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SzRKE) igazgatónője tartott konvokációs előadást Református Teológiai Karunkon. Előadásában a SzRKE diakóniájára, a diakónián belüli lehetőségekre és kihívásokra tért ki.

Sokan úgy tudják, hogy a diakónia, a szeretetszolgálat és az egyház minden esetben kézen fogva járnak. Azonban ez csak egy fajtája a diakóniának. Két nagy csoportját különíthetjük el: a nyilvános szolgáltatásokat (községek, önkormányzatok) és a nem nyilvános szolgáltatásokat (ide tartoznak az egyházak, a nonprofit szervezetek, a gyülekezetek és a magánszemélyek). A szociális szolgáltatások biztosításáért, annak elbírálásáért, hogy ki milyen támogatást kapjon, a községek és önkormányzatok a felelősek.

A szociális szolgáltatások célja mindenek előtt a megelőzés (prevenció), továbbá az egyén, a család és a közösség szociális hátrányának megszüntetése, valamint az egyén társadalomba való visszailleszkedésének segítése (pl. börtönből való szabadulás után). A diakónia a hajléktalanokkal, öregekkel, fogyatékkal élőkkel, szociálisan rászorulókkal, menekültekkel foglalkozik. Az egyén szabadon választhat arról, hogy milyen szolgáltatást vesz igénybe (öregotthon, napközi otthon stb.), illetőleg a szolgáltatások helyéről, módjáról (helyi, ambuláns vagy otthoni gondozás, bentlakásos) és a szolgáltatást nyújtókról is (konkrét intézet vagy szolgáltató).

A diakóniai szolgálatoknak három formáját különböztetjük meg: a krízis intervencióra irányított, a hátrányos helyzetű gyermekes családoknak szóló, illetve a betegeknek és időseknek kialakított szolgáltatásokat. Nézzünk meg néhányat ezek közül!

Krízis intervencióra irányított szolgáltatások:

 • éjszakai átmeneti szállás, menhely:
 • hajléktalan személyek éjjeli menedékhelyét,

átmeneti szállását biztosítja;

 • többek között egyéni esetkezelést, segítő beszélgetést nyújtanak, illetve hivatalos ügyek intézésében is segítséget nyújtanak
 • félutas ház (domov na pol ceste):
 • a drog-, alkohol- és játékfüggők számára létrehozott utógondozó központ
 • ,,alacsonyküszöbű” napközi otthon (nízkoprahové denné centrum):
 • az alacsonyküszöbű kifejezés arra utal, hogy a szolgáltatást végzők nem támasztanak magas követelményeket az igénybe vevőkkel szemben, a szolgáltatás igénybevételének szinte nincs feltétele
 • a szolgáltatások célja a szenvedélybetegek, az addiktológiai problémával küzdők és közvetlen környezetük elérése, fogadása, aktuális problémájuk kezelése, a lehetséges járulékos ártalmak csökkentése, a változás elindítása és segítése.
 • az ellátás során nincsenek szigorú elvárások, terápiás szerződések, nem követelmény az absztinencia, nem feltétel a betegbiztosítás (TAJ-kártya), a szolgáltatást igénybevevő akár nevének közlése nélkül is kaphat segítséget
 • integrált központ (integračné centrum):
 • olyan szolgáltatások, amelyek segítik a szociálisan rászorulókat a megélhetésben
 • közösségi központ (komunitné centrum):
 • célközössége: romák
 • az eszközökkel jól felszerelt tanműhelyekben számos gyakorlati képzésre nyílik lehetőség (pl.: háztartási ismeretek, víz-, gáz-, villanyszerelés, kőművesség)
 • korszerű agrotechnikai eszközök (pl. öntözőrendszerek, fóliasátrak) használatával a mezőgazdasági képzéseken résztvevők megtanulhatják a saját kertjeikben végezhető hatékonyabb zöldség- és gyümölcstermesztést, amivel egyúttal az elhelyezkedési esélyeik is nőnek

Hátrányos helyzetű gyermekes családok számára nyújtott szolgáltatások:

 • átmeneti, ideiglenes szállás (zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, pobytová forma):
 • hajléktalanok számára nyújt szolgáltatásokat
 • napközi otthon (nižkoprahové denné centrum pre deti o rodinu)
 • gyermekeknek és családoknak nyújt segítséget
 • korai gondozás (služba včasno intervencie)
 • olyan családoknak nyújt segítséget, ahol beteg gyermek van

 

Betegek és idősek számára nyújtott szolgáltatások:

 • otthoni gondozói szolgáltatás
 • tehermentesítú gondozási szolgáltatás
 • szállítószolgáltatás

Léteznek gyülekezeti diakóniai szolgálatok is. Ezeket a megyei önkormányzatnál kell regisztrálni, majd gyülekezeten belül is el kell fogadtatni, tehát presbiteri beleegyezés is szükségeltetik ahhoz, hogy elindulhasson egy ilyen szolgáltatás. El kell fogadniuk a ZS-9/2013-as zsinati rendelet szabályait, s betartani azokat.

Reméljük, hogy egyre több ilyen egyházon belüli diakóniai szolgáltatás indul a közeljövőben. Hiszen a  keresztyéneknek össze kell fognia, s együtt segíteni azokon, akik esendőek, betegek, rászorultak, idősek, magányosak. Így tehetjük világunkat emberségessé, szeretetteljessé, boldoggá és békéssé.

,,Mindenkinek, aki kér tőled, adj {…} És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.“ /Lukács evangéliuma 6:30-31/

Siák Magdolna