Tovább kell lépni: egy változásokkal teli új év

Ismét kezdődik egy év. Ismét egy sablonos bejegyzés kezdés. Mondhatnánk, tehát, hogy minden a régi, pedig abszolút nem.

A 2015/2016-os évvel kezdődőleg, és a 2016/2017-es évvel bezárólag elkezdődött egy sokszintű változás az egyetem minden területén, kezdve a Hallgatói Önkormányzattal, a dékánokon keresztül a rektorig bezárólag – legyen az akár tényleges akár formális.

Kezdjük az elején, nálunk, hiszen az elmúlt évben a Hallgatói Önkormányzat a teljes vezetése, mint kari, mint egyetemi szinten megújult. Új elnökségek álltak fel új elnökökkel az élén, akik új nézőpontokból közelítik meg a régi, már-már dogmává vált, rögzült és lehet elavult dolgokat, és e újításoknak köszönhetően viszik véghez a továbblépéshez, a megújuláshoz szükséges lépéseket.

Természetesen, nem csak a Hallgatói Önkormányzat felső vezetése újult meg, de megújult velük együtt az a csapat is, akik nélkül a vezetés sem működne, az a csapat, akik a szervezet mozgatórúgói, vagyis az újoncok, vagy, ahogy a belsőkörben hívjuk őket, aktivisták. Sok új, lelkes és már egy újabb felfogást képviselő taggal büszkélkedhetünk, akik a későbbiekben továbbviszik majd azt a Hallgatói Önkormányzatot, ami mi is megörököltünk az elődeinktől.

Ez a változás egyszerre jó és rossz is, hiszen számunka a Hallgatói Önkormányzat több, mint puszta ifjúsági, vagy bármilyen szervezet, vagy munkahely. Számunkra a Hallgatói Önkormányzat egy összeszokott, baráti közösség, már-már egy család. És mint bármely családból kilépni nem könnyű, úgy innen sem az. Ha arra gondolok, hogy pár hónap és itt kell hagynom a szervezetet, már most előtörnek a nosztalgikus emlékek, amik még nehezebbé teszik e ténynek az elfogadását. Ez tehát a rossz oldala. A jó része az, hogy utánam átvehetik a helyem a már fentebb is említett újoncok, akik az új gondolataikkal, meglátásaikkal még tovább építhetik azt, amit mi „öregek” már nem tudunk. El kell fogadni tehát, tovább kell lépnünk és átadnunk a helyünket.

A változások sora ezzel még nem ért véget, hiszen két karon is, a Gazdaságtudományi Karon, valamint a Tanárképző Karon is lezajlott a dékánválasztás, melyből ez utóbbi karon egy új személy lett a kar vezetője.

De, ha már vezetők: ebben az akadémiai évben esedékes a rektorválasztás is, melyet a közeljövőben felálló új szenátus fog megválasztani.

A karokon szintén új szenátusok álltak fel, vagy épp folyamatban vannak a választások, de e testületek is megújultak, ill. meg fognak újulni.

Így tehát egy mindentéren megújult, vagy megújulni készülő vezetőkkel és testületekkel vágunk neki a 2016/2017-es akadémia évnek, melynek utolsó évesként vegyes érzelmekkel vágok neki. A kíváncsiság hajtotta örömmel, hiszen kíváncsi vagyok a megújulás eredményére, de egyszerre szomorúsággal is, hiszen ez éven, ha a tanulmányimat sikerrel zárom, akkor végleg vége az egyetemista éveimnek és tovább kell lépjek egy új világba, mely merőben el fog térni az egyetem világától.

Bárhogy is legyen, köszöntök mindenkit a 2016/2017-es évben!

Csicsay Imre